Tło

Komornik sądowy

Marcin Matyjaszczyk

  • Witam Państwa na stronie komornika sądowego Marcina Matyjaszczyka. Informuję, iż komornik działa przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ale może przyjmować sprawy z terenu całej apelacji poznańskiej. W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu.
  • Pamiętaj!
  • Należy pamiętać, iż najgorszą rzeczą, jaką dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym może zrobić, jest unikanie kontaktu z komornikiem. Przed dokonaniem zajęć zazwyczaj istnieje możliwość, za zgodą wierzyciela, zawarcia stosownej ugody dotyczącej planu spłaty zadłużenia. Po dokonaniu zajęć na ich uchylenie niezbędna jest zgoda wierzyciela, tak więc w myśl zasady "lepiej zapobiegać niż gasić" Państwa pierwszą reakcją po otrzymaniu pisma z kancelarii powinien być kontakt bądź osobisty, bądź telefoniczny z kancelarią. Należy podkreślić, że za niezłożenie wykazu majątku po wezwaniu przez komornika, dłużnik może zostać ukarany karą grzywny.
  • Komornik udziela informacji o toczących się postępowaniach jedynie po weryfikacji tożsamości rozmówcy i wyłącznie stronom – wynika to z zasad ochrony danych osobowych. Jeżeli podejmujecie Państwo działania lub pragniecie uzyskać informacje w imieniu członka rodziny/znajomego, należy złożyć uprzednio do akt stosowne pełnomocnictwo (można to zrobić w kancelarii komornika do protokołu).