Właściwości komornika

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz.U.2018.771) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.
Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 1 uoks w określonych kategoriach spraw wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Marcin Matyjaszczyk jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w tym w gminach: Czerwonak, Swarzędz, Luboń, Puszczykowo. Rewir sądu obejmuje swoim zasięgiem dzielnice Wilda oraz Nowe Miasto, w tym także: Rataje, Dębiec, Świerczewo, Franowo.
Wykaz miejscowości i ulic należących do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu znajdą Państwo tutaj:

Tutaj natomiast można sprawdzić do jakiego rewiru należy dany adres.

Komornik jest uprawniony do przyjmowania spraw z wyboru. Sąd Rejonowy przy którym działa komornik prowadzi aktualną listę komorników wraz z adnotacją o możliwości przyjmowania spraw z wyboru.

Komornik nie jest uprawniony do przeprowadzania spraw dotyczących egzekucji z nieruchomości oraz opróżnienia lokalu, a także innych wymienionych w ustawie, jeżeli miejsce położenia nieruchomości bądź czynności znajduje się poza rewirem, przy którym działa.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych”. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego, przy zastrzeżeniu treści art. 7 ust. 4-12 uoks.